Dịch vụ tư vấn pháp lý
cho doanh nghiệp

Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp mới còn đang coi nhẹ các hoạt động pháp lý mà doanh nghiệp cần thực hiện ngay và nghĩ rằng cứ làm đã rồi khi hoạt động kinh doanh phát triển hơn thì đi đăng ký. Tuy nhiên khi doanh nghiệp mất bao công sức xây dựng hình ảnh, thương hiệu tới khi đi đăng ký kinh doanh, hay nhãn hiệu thì gặp phải tình trạng đáng tiếc là nhãn hiệu đó đã được một doanh nghiệp khác đăng ký mất hoặc tên doanh nghiệp đã được một doanh nghiệp khác đăng ký.
Nhiều doanh nghiệp tuy hiểu được tầm quan trọng của hoạt động đó tuy nhiên lại lo ngại phiền hà nên cũng vẫn chưa đi đăng ký.

Liên Hệ Ngay

Hiểu được tâm lý của khách hàng và nắm rõ quy định của pháp luật

Khởi Nghiệp Media đã đưa ra những gói tư vấn phù hợp cho khách hàng như sau

1. Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

+ Giúp doanh nghiệp được pháp luật bảo vệ về mọi hoạt động liên quan tới việc sử dụng nhãn hiệu của doanh nghiệp mình
+ Đăng ký bản quyền thương hiệu/nhãn hiệu là đăng ký sở hữu trí tuệ độc quyền cho thương hiệu/nhãn hiệu để được ghi nhận quyền sở hữu hợp pháp thương hiệu/nhãn hiệu, ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm trái phép thương hiệu/nhãn hiệu của bên thứ ba. Do đó:
+ Đăng ký thương hiệu/nhãn hiệu độc quyền cũng đồng thời là thủ tục đăng ký nhãn hiệu/nhãn hiệu chúng ta đã biết. Thủ tục giúp chủ sở hữu thương hiệu/nhãn hiệu được độc quyền sử dụng trong những lĩnh vực mà mình kinh doanh của tổ chức, cá nhân..

2. Hỗ trợ bảo vệ tư vấn nhãn hiệu, thương hiệu bị xâm phạm

+ Giúp doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp mình về các nhãn hiệu đã đăng ký bị đối thủ sử dụng để trục lợi hoặc bôi nhọ.

3. Tư vấn thành lập doanh nghiệp

+ Giúp doanh nghiệp dễ dàng thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng như những vấn đề pháp lý liên quan.