Dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp

Các doanh nghiệp khi bắt đầu khởi nghiệp sẽ gặp phải vô vàn khó khăn, riêng về hoạt động quản trị doanh nghiệp đa số các chủ doanh nghiệp sẽ tự tìm tòi, học hỏi các doanh nghiệp đi trước và rút kinh nghiệm cho doanh nghiệp mình nên hệ thống quản trị sẽ chưa được tối ưu. Thêm vào đó một số doanh nghiệp khi quy mô doanh nghiệp nhỏ thì mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ nhưng khi doanh nghiệp phát triển hơn thì hoạt động quản trị doanh nghiệp lại gặp phải khó khăn dẫn tới khủng hoảng.

Với kinh nghiệm từ những nhà khởi nghiệp đi trước chúng tôi thấu hiểu những khó khăn bạn đang gặp phải và sẵn sàng hỗ trợ giải quyết với gói dịch vụ sau:

  • Gói tư vấn xây dựng mô hình doanh nghiệp: Giúp doanh nghiệp xây dựng bộ máy các phòng ban, mô tả công việc từng vị trí. Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý, kiểm soát cho từng phòng ban. Hỗ trợ phỏng vấn, tuyển dụng, đào tạo nhân sự quản lý cấp cao
  • Gói tư vấn quản trị doanh nghiệp: Tư vấn chiến lược phát triẻn cho doanh nghiệp, ngắn trung hạn. Hỗ trợ ban lãnh đạo quản lý công việc.
Liên hệ tư vấn ngay