Dịch vụ độc quyền của Trung tâm chống hàng giả Tivi

Khởi Nghiệp Media là công ty truyền thông trực thuộc trung tâm truyền hình chống hàng giả. Với tiêu chí ban đầu của trung tâm là giúp các doanh nghiệp truyền thông sản phẩm, dịch vụ của mình tới rộng rãi công chúng, cũng như hỗ trợ khách hàng phân biệt hàng thật, hàng giả, tố cáo các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ không tuân theo quy định của pháp luật.

Website: http://chonghanggiatv.com.vn/

Với những đặc thù được nhà nước và pháp luật cho phép chúng tôi xin gửi tới khách hàng các dịch vụ sau:

  • Niêm yết thông tin các doanh nghiệp lên website của trung tâm chống hàng giả TV: Chúng tôi giúp các doanh nghiệp niêm yết thông tin doanh nghiệp, truyền thông sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp mình trên trang chính của chúng tôi là: http://chonghanggiatv.vn/
  • Tổ chức các hoạt động vinh doanh doanh nghiệp cá nhân tiêu biểu
  • Tổ chức tọa đàm giới thiệu doanh nghiệp, phân biệt hàng thật hàng giả
Liên hệ tư vấn ngay